Nové nízkoemisní zóny pro Rakousko - rozšíření

Dotčené oblasti nízkoemisní zónou (mapa):

 Vídeň: po celém území

► Dolní Rakousko (nízkoemisní zóna okolí Vídně):

⇒ v okrese Bruck an der Leitha, obce Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf an der Fischa, Göttlesbrunn-Arbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, Haslau-Maria Ellend, Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha;

⇒ v okrese Gänserndorf, obce Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, Gänserndorf, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Großhofen, Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf, Strasshof an der Nordbahn, Untersiebenbrunn, Weiden an der March, Weikendorf;

⇒ v okrese Korneuburg, obce Bisamberg, Ernstbrunn, Großmugl, Hagenbrunn, Hausleiten, Korneuburg, Langenzersdorf, Sierndorf;

⇒ v okrese Mödling, obce Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf;

⇒ v okrese Wien-Umgebung, obce Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat, Ebergassing, Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing;

► Burgenland: celá provincie, pro nákladní vozidla vyrobená v roce 1991 nebo starší. (V současné době v Burgenlandu povinnost mít plaketu není - zdroj wko.at)

Kategorie vozidel:

Zákaz platí pro všechny hmotnostní kategorie vozidel. Rovněž platí pro jízdy s menším nákladním vozidlem (např. nákladní vozidlo s nárokem na slevu na dani, dodávka, obchodní dodávka a SUV registrované jako nákladní vozidlo).

Výjimka: přestože zákaz platí pro nákladní vozidla a návěsy - speciální vozidla, samohybné stroje a jiná vozidla (např. karavany) zákazu nepodléhají. Zákazu podléhají pouze ta vozidla, z jejichž Osvědčení o registraci přímo vyplývá, že jde o nákladní vozidlo (kamión) nebo návěs.

Hlavní výjimky (komerční):

Všeobecné výjimky (výňatek) pro Burgenland:  Platí zde dříve ustanovené výjimky podle starší verze nařízení IG-L. Tento zákaz se nevztahuje pro:

• komerční jízdy, které jsou prováděny za účelem nakládky v, z nebo směřující k nízkoemisní zóně. 


Všeobecné výjimky (výňatek) pro Vídeň a Dolní Rakousko:

• pohotovostní vozidla, vozidla veřejné služby, užitkové vozy, vozidla silniční údržby, vozidla pro železniční údržbu, dodávky vody a energie, údržbu kanalizace a odvoz odpadu, atd., stejně jako pomoc při katastrofách

• vozidla určená pro zemědělství a lesnictví (pouze v případě, když je zemědělství nebo lesnictví jako součást podnikání)

• vozidla, jejichž použití v nízkoemisní zóně má povahu veřejného zájmu - stanovuje se případ od případu (výjimečná výjimka, s příslušným označením vozidla)

• nákladní vozidla s celkovou hmotností do 12 t provádějící přepravu v nízkoemisní zóně ve svůj vlastní prospěch provozovateli, jejichž celý vozový park se skládá z více než 4 vozidel (s označeným vozidlem IG-L)

• vozidla poháněná metanem nebo 100% elektrická, stejně jako hybridních elektrická vozidla (elektrický rozsah více než 50 km)

• některá vozidla užívaná při letištních operacích

Předpokládané výjimky ze sbírky opatření ve Vídni a Dolním Rakousku:

Dolní Rakousko: důkaz o shodě s NOx a hodnotou PM10 (např. vhodný filtr)

→ nákladní vozidla s drahou speciální karosérií (pro Vídeň: extrémně drahá)

→ vozidla pro výstaviště a cirkusy

→ historická vozidla (vhodná pro zachování, ne pro trvalé užívání, a to buď postavena v roce 1955 nebo starší, nebo zaznamenána v registru historických vozidel za více než 30 let)

→ Dolní Rakousko: vozidla armády, vozidla užitá ve veřejném zájmu.

Chcete-li určit, že se jedná o vozidlo s drahou speciální karosérií (a tudíž právně vyňaté ze zákazu provozu), Úřad zemské vlády Dolního Rakouska uvádí, že to jsou: "Vozidla vybavena speciálními konstrukcemi, jako jsou cisterny, míchačky betonu a zametací zařízení, vozidla se speciálním technickým vybavením (metrologie vozidel) a silo-kamiony. " Podle našeho názoru, ve Vídni to platí pro speciální nástavby s minimální hodnotou ve výši 100.000 €. Podrobnější diskuse na toto téma se bude konat v příštích měsících.

Individuální, časově omezená výjimka může být také schválena pro jízdy přes oblast s nízkými emisemi v případě prvořadého veřejného zájmu. Žádosti musí být předloženy na Okresní komisi (Bezirkshauptmannschaft) nebo Magistrátu nízkoemisní oblasti. Tyto orgány prozkoumají, zda je žádost registrovaného majitele ve veřejném zájmu. Žadatel musí prokázat, že se jízdy nelze vyhnout pomocí organizačních opatření nebo výběrem různých dopravních prostředků.

Výjimka je udělena příslušným orgánem pro omezenou dobu nepřesahuje dvanáct měsíců.

Dopravní značení

Příslušné dopravní značení, vztahující se k zákazům,nebude instalováno.

Označení vozidel podléhajících výjimce

Sbírka opatření pro Vídeň výslovně uvádí, že rovněž všechna vozidla vyňatá ze zákazu jízdy, musí být vybavena emisní plaketou s vyznačenou emisní normou. Ty budou muset být upevněny na všech nákladních vozidlech od 1. ledna 2015. 

Nízkoemisní zóna ve Štýrsku

V části spolkové republiky Štýrsko (Steiermark), zahrnující sanační oblast viz mapa, je pro všechna vozidla a soupravy s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 t:

► od 1. 1. 2014 zaveden zákaz jízdy pro nákladní vozidla kategorie EURO II a horší

Od 1. 1. 2015 je vjezd do této oblasti povolen pouze s platnou emisní plaketou.

Proto doporučujeme při nadcházející technické prohlídce v roce 2014 opatřit nákladní automobil touto emisní plaketou. Plaketa bude k dispozici v autoservisech (schválených pro technické kontroly), v ceně 2.50 €, navíc bude účtován poplatek za služby dle jednotlivého servisu (odhaduje se přibližně 25 €). 

Rakouskou emisní plaketu je možné obdržet u autoservisů (uvedené autoservisy vydávají plakety také pro vozidla do 3,5t, v tomto případě provádějí aplikaci plakety pracovníci autoservisu), které jsou podle rakouského zákona o motorových vozidlech (§ 57) oprávněné vydávat tyto plakety, jakož i u rakouských zemských úřadů ARBÖ - Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs a ÖAMTC - Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub).

Autoopravny, oprávněné k vydávání emisních plaket mají vesměs otevřeno v pracovních dnech od 07:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 12:00 hod. 

TIP: Jakou emisní (ekologickou) plaketu potřebuji pro své vozidlo? -průvodce zde (v nj)

Kdo může plaketu instalovat?
Pro nákladní vozidla do 3,5 t maximální hmotnosti vozidla jsou oprávněny vydávat emisní plaketu pouze schválené servisy. Tuto plaketu pracovníci servisu umístí v pravém horním rohu čelního skla (při pohledu z vnitřní strany).

Pro nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti je oprávněn opatřit vozidlo plaketou provozovatel vozidla, nebo jeho zaměstnanci. 
(Vozidla, kterým byla udělena individuální výjimka, musí být označena v souladu s IG-L.) 

Tip:

Obecně platí, že řidič by měl vzít na každou cestu příslušné doklady pro všechny výjimky (např. "Typenschein" certifikát o schválení, rozhodnutí o individuální výjimce "Einzelgenehmigungsbescheid", dodací listy, atd.), které mají být k dispozici v případě policejní kontroly.

Pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny maximální hmotnosti vozidla je značením kulatý bílý terč nebo štítek s průměrem nejméně 20 cm, umístěný vedle přední a zadní SPZ a u souprav vedle přední SPZ a u zadní SPZ na přívěsu. 
Pro nákladní vozidla s maximální hmotností do 3,5 t může být IG-L štítek menší (průměr minimálně 15 cm).

Odpovídající terče nebo štítky jsou k dispozici ve specializovaných obchodech a autoservisech.

Další informace:

Pro více informací o zákazech navštivte webové stránky wko.athttp://wko.at/lkw-fahrverbote